VPCP nỗ lực nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp

3:57 PM, 24/12/2020

(Chinhphu.vn) - Ngày mai (25/12), Văn phòng Chính phủ (VPCP) sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của VPCP. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của VPCP, năm 2020 - năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm, với quyết tâm đạt kết quả cao hơn, tốt hơn năm 2019. Tuy nhiên sự bất thường của thiên tai, dịch bệnh đã gây ra những thách thức, khó khăn, thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đà phát triển đất nước.

.

Trong bối cảnh đó, VPCP đã luôn bám sát phương châm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, luôn quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tìm thời cơ trong thách thức, càng khó khăn càng phải quyết tâm, xác định đúng trách nhiệm, nỗ lực với tinh thần cao nhất để xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Chính phủ.

.

VPCP đã đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, xử lý những vướng mắc, thiếu đồng bộ để khơi thông các điểm nghẽn thể chế; tham mưu thành lập Tổ rà soát các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn; xây dựng kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật từng lĩnh vực. Trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, VPCP tham gia ngay từ đầu để nắm vấn đề. Thường xuyên đôn đốc tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết thông qua hoạt động của Tổ công tác, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng nợ đọng.

.

Đặc biệt công tác cải cách hành chính đi vào thực chất, khơi dậy động lực, tạo niềm tin, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Riêng năm 2020 trình ban hành 09 Nghị định về điều kiện kinh doanh, nâng tổng số thành 50 Nghị định hiện thực hóa các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh (63%), 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 68%), tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm.

.

Trong tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, VPCP quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là “nghĩ lớn, nhìn tổng thể, làm nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất”; hiện thực hóa kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP tiên phong thực hiện văn phòng phi giấy tờ. Triển khai tích hợp chữ ký số, xử lý hồ sơ qua mạng, số hóa văn bản tài liệu, gửi nhận điện tử, vừa rút ngắn thời gian giải quyết vừa minh bạch hóa quy trình.

.

Đồng thời xây dựng và vận hành có hiệu quả các Hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử như: Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành được Thủ tướng Chính phủ…

.

VPCP cũng thể hiện dấu ấn trong việc nâng cao vai trò tham mưu tổng hợp, thẩm tra độc lập, điều phối trong nghiên cứu đề xuất, chú trọng đánh giá tác động, bảo đảm sự khách quan, hợp lý, khả thi; chủ động đề xuất giải pháp ứng phó với các vấn đề tình huống, phát sinh như: Ứng phó với dịch COVID-19, giải ngân vốn đầu tư công, công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ và tìm kiếm cứu nạn…

.

Bên cạnh đó, thúc đẩy thực thi chính sách, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thông qua công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; bảo đảm mối quan hệ công tác giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, cơ quan tư pháp, MTTQ và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

.

Công tác thông tin truyền thông kịp thời, khẳng định vai trò định hướng thông tin chính thống; công tác phục vụ, bảo đảm hậu cần kỹ thuật chuyên nghiệp, chu đáo, tin cậy; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, gương mẫu, trách nhiệm, chuyên nghiệp, kỷ cương.

.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 sẽ diễn ra trong 1 ngày (ngày 25/12/2020). Trong phiên làm việc buổi sáng, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, hội nghị sẽ nghe Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của VPCP.

.

Các vụ, cục, đơn vị của VPCP sẽ tham gia phát biểu thảo luận xung quanh nhiệm vụ được giao của đơn vị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

.

Trong phiên chính thức buổi chiều, hội nghị sẽ nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nghe phát biểu của đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan, địa phương…

.

Hội nghị cũng sẽ công bố các Quyết định khen thưởng và trao tặng: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể; Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân của VPCP…

Hoàng Giang