VPCP hưởng ứng phong trào “Người tốt, Việc tốt” 2012

8:53 AM, 12/07/2012

(Chinhphu.vn)-Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc VPCP giới thiệu một số gương tập thể nhỏ, điển hình tiên tiến để đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2012.

Các Vụ, Cục, đơn vị và đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc VPCP (trên địa bàn thành phố Hà Nội) sẽ giới thiệu một số gương tập thể nhỏ, điển hình tiên tiến trực thuộc đơn vị mình và lựa chọn một số cá nhân Người tốt, Việt tốt tiêu biểu trong số những cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện (chủ yếu là đối với cán bộ, công chức, viên chức là người lao động trực tiếp) đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2012.

Mỗi đơn vị lựa chọn, lập danh sách trích ngang thành tích của tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân Người tốt, Việc tốt tiêu biểu (trong đó, nêu bật thành tích công tác, lao động sáng tạo, hiệu quả, việc làm nghĩa cử cao đẹp; địa chỉ, điện thoại) gửi về Phòng Thi đua – Khen thưởng – Vụ Tổ chức Cán bộ - VPCP trước ngày 20/72012.

Những tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân tiểu biểu đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” của thành phố Hà Nội năm 2012 sẽ được thành phố lựa chọn, biên tập, in sách “Những bông hoa đẹp” tập XIX và xét khen thưởng, biểu dương trong dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Chi Anh