VPCP hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

5:31 PM, 17/09/2021

(Chinhphu.vn) - Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động, VPCP vừa có văn bản triển khai tới các vụ, cục, đơn vị.

Theo đó, VPCP đề nghị các vụ, cục, đơn vị thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động để hưởng ứng, tham gia viết bài dự thi. Mỗi vụ, cục, đơn vị có ít nhất 1 bài.

.

Các bài thi gửi đến Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 07/10/2021 để tổng hợp gửi Thanh tra Chính phủ.

.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.  Nội dung thi là kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng chống tham nhũng…

.

Về thể lệ cuộc thi có 2 phần. Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Phần 2 có 01 câu hỏi tự luận, người dự thi trình bày các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta. Đồng thời, đánh giá về tình hình tham nhũng trong thời gian gần đây, cũng như có đề xuất giải pháp nào để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng ở nước ta trong thời gian tới.

.

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng chống tham nhũng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; cũng như việc quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

.

Hoàng Giang