VPCP chúc mừng 75 năm Ngày thành lập ngành Lưu trữ Việt Nam

12:10 PM, 04/01/2021

(Chinhphu.vn) - Ngày 4/1, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (3/1/1946 - 3/1/2021), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, cùng đại diện một số lãnh đạo vụ, cục thuộc VPCP đã đến chúc mừng công chức Vụ Hành chính nói chung và Phòng Lưu trữ nói riêng - những người trực tiếp làm công tác lưu trữ tại VPCP.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành tặng hoa chúc mừng công chức Vụ Hành chính nói chung và Phòng Lưu trữ nói riêng. Ảnh: Hoàng Giang

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Thông đạt số 1C/VP để chỉ đạo việc quản lý công tác công văn giấy tờ và công tác lưu trữ của Nhà nước. Bước đầu thể hiện sự quan tâm đúng đắn và kịp thời của Đảng và Nhà nước đối với việc quản lý công tác công văn giấy tờ và công tác lưu trữ.

.

Đồng thời đây cũng là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng hệ thống cơ quan quản lý và chế độ quản lý công tác công văn giấy tờ và công tác lưu trữ ở các giai đoạn tiếp theo.

.

Trong Thông đạt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”, đề ra cách thức quản lý đối với tài liệu lưu trữ, trước hết là đề ra việc nghiêm cấm tiêu hủy tài liệu, yêu cầu gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu.

.

Cùng với những đóng góp to lớn của ngành Lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg chọn ngày 03/01 hằng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam.

.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành lưu trữ đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt, đóng góp nhiều công sức cho việc lưu trữ và khai thác các tài liệu có giá trị. Đến nay, công tác lưu trữ được tổ chức ở tất cả các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở nhằm lưu trữ đầy đủ và cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cho hoạt động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ văn thư - hành chính nói chung và lưu trữ nói riêng tại VPCP, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho rằng, tại VPCP, tài liệu lưu trữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh quá trình chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ và thể hiện quá trình hoạt động của VPCP.

.

Lãnh đạo VPCP đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm văn thư, lưu trữ tại VPCP trong thời gian qua. Lưu trữ VPCP đã có nhiều cố gắng trong công tác lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP.

.

Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả của các đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ ngày đêm thầm lặng, nghiêm túc, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật giữ gìn tài sản quốc gia, tài liệu quý, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành.

.

Đồng thời động viên, khích lệ các cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục đóng góp, cống hiến cho ngành lưu trữ Việt Nam nói chung và công tác văn thư, lưu trữ của VPCP nói riêng, hoàn thành sứ mệnh “bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành, các Phó Chủ nhiệm cùng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa này, Vụ trưởng Vụ Hành chính Mai Thị Thơm cho biết, trong năm qua, công tác hành chính của VPCP tiếp tục được thực hiện đúng quy chế, quy trình, an toàn, bí mật, đáp ứng kịp thời công việc thường xuyên và nhiều công việc phát sinh đột xuất trong hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP.

.

Việc sử dụng văn bản điện tử đi vào nề nếp. Thực hiện tốt công tác đánh máy, in chụp, đọc soát, lưu trữ văn bản, tài liệu. Tiếp nhận, chuyển giao, phát hành khối lượng hàng trăm nghìn văn bản kịp thời, đúng quy định, quản lý hồ sơ trình chặt chẽ. Đặc biệt, từ năm 2019 đã thực hiện phát hành toàn bộ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ văn bản mật) có chữ ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

.

Bên cạnh đó, đã hoàn thiện phần mềm, quy trình, tăng cường việc ký số, gửi, nhận văn bản điện tử, hạn chế tối đa văn bản giấy, phục vụ tốt việc xử lý hồ sơ, tài liệu trên môi trường mạng; quản lý chặt chẽ văn bản mật. Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ, khối tài liệu, hồ sơ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

.

Vụ trưởng Vụ Hành chính Mai Thị Thơm khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức Vụ Hành chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để làm cho công tác văn thư, lưu trữ ngày càng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước.

.

Hoàng Giang