VPCP chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

4:18 PM, 02/01/2013

(Chinhphu.vn) - Năm 2012, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã cử 2.863 lượt cán bộ, công chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả đó đã tạo được uy tín, hình ảnh và không khí hoạt động mới của cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của VPCP.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn của VPCP. Ảnh: Kim Oanh.

Năm qua, các cán bộ của VPCP đã tham gia các lớp đào tạo: lý luận chính trị; kiến thức quản lý hành chính nhà nước; đào tạo theo chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ở nước ngoài; đào tạo tin học, ngoại ngữ; bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế; kiến thức an ninh quốc phòng.

Số lượng cán bộ, công chức được tham gia các chương trình đào tạo nhiều hơn so với năm 2011 (cao hơn 153 lượt công chức). Các chương trình có sự đổi mới theo hướng kết hợp giữa trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nội dung, hình thức đào tạo đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề cho quá trình thực hiện trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong năm qua cũng cho thấy sự chuyển biến về nhận thức của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức VPCP về sự cần thiết có các kế hoạch hành động chung để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Trong năm 2013, VPCP sẽ tiến hành đào tạo theo quy hoạch và đào tạo kịp thời để đáp ứng tiêu chuẩn lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng. Kết hợp đào tạo theo tiêu chuẩn với theo hướng mở rộng và nâng cao các kiến thức bổ trợ khác phục vụ yêu cầu công tác, tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm.

Cụ thể, VPCP dự kiến tổ chức trên 10 khoá đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm trong năm 2013 về: Kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng biên tập, tổng hợp; quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội; đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn; tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; tập huấn nghiệp vụ về công tác lễ tân, bảo vệ, lái xe; kỹ năng tham gia nhóm làm việc…

Ngoài ra, VPCP sẽ đảm bảo tính quy hoạch trong đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo phù hợp, có tác dụng khuyến khích cán bộ, công chức tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao trình độ.

Gia Huy