Ứng trước 60 tỷ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án muối Quán Thẻ (Ninh Thuận)

5:18 AM, 06/09/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo chuyển 60 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Ninh Thuận ứng trước kế hoạch năm 2008 tại văn bản số 892/TTg-KTTH ngày 3/7/2007 sang cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng muối Quán Thẻ phía Tây đường sắt Bắc Nam thuộc Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và sử dụng vốn được ứng trước đúng mục đích, quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn kế hoạch năm 2008 cho Dự án để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên.

Văn Hiến

(Nguồn: Công văn số 1244/TTg-KTTH)