Tuyển dụng công chức

6:06 PM, 20/08/2019

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng vừa có các quyết định giao phụ trách Vụ Thư ký - Biên tập, cử giúp việc Phó Chủ nhiệm và tuyển dụng công chức.

Cụ thể, tại Quyết định số 689/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định giao ông Bùi Xuân Dự, Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập phụ trách Vụ Thư ký – Biên tập cho đến khi bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập mới.

Tại Quyết định số 680/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định cử bà Mai Khánh Vân, chuyên viên Vụ Pháp luật, kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày 15/08/2019.

Tại Quyết định số 691/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định tuyển dụng ông Lê Sơn Tùng, Trưởng phòng Trung tâm Công nghệ và Truyền thông Đa phương tiện, Cổng TTĐT Chính phủ, hiện đang công tác biệt phái tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, vào công chức, làm việc chính thức tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo-Văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính./.

Diệu Anh