Tuyển dụng công chức Vụ Hành chính

3:11 PM, 02/08/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định tuyển dụng 14 công chức làm việc tại Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 1/8/2011.

* Cụ thể, tuyển dụng 5 công chức làm việc tại Phòng Văn thư, Vụ Hành chính gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Bích, Cử nhân Hành chính.

- Bà Nguyễn Thị Biên Thùy, Cử nhân Thông tin học.

- Ông Phạm Kiều Hưng, Cử nhân Hành chính.

- Ông Chu Anh Tuấn, Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Bà Đặng Thị Thanh Mai, Cao đẳng Văn thư - Lưu trữ.

* 4 công chức làm việc tại Phòng Đánh máy, Vụ Hành chính gồm:

- Bà Phan Xuân Hồng, Cử nhân Hành chính.

- Bà Bùi Thị Phương Chi, Cao đẳng Kế toán.

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Trung cấp Lưu trữ.

- Bà Đỗ Minh Phương, Trung cấp Văn thư - Lưu trữ.

* 3 công chức làm việc tại Phòng Công báo, Vụ Hành chính gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Kỹ sư Công nghệ in.

- Bà Trịnh Thị Thanh Bình, Cử nhân Luật.

- Ông Vũ Lê Văn, Cao đẳng Hệ thống thông tin kinh tế.

* 2 công chức làm việc tại Phòng Lưu trữ, Vụ Hành chính gồm:

- Bà Nguyễn Hà Như, Cử nhân Lưu trữ học.

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng.

Anh Khôi