Tuyển dụng công chức Cục Hành chính - Quản trị II

3:12 PM, 02/08/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã quyết định tuyển dụng 4 công chức làm việc tại Cục Hành chính - Quản trị II, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 1/8/2011.

Các công chức được tuyển dụng gồm:

- Ông Ngô Nguyễn Ngọc Lương, Thạc sỹ Kinh tế, làm việc tại Phòng Lễ tân.

- Ông Nguyễn Hữu Lam Sơn, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, làm việc tại Phòng Lễ tân.

- Ông Mai Văn Thanh, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, làm việc tại Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Bà Hoàng Thị Vân Anh, Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Công nghệ thông tin, làm việc tại Phòng Tài vụ.

Tuấn Khang