Tuyển dụng 10 công chức Cục Quản trị

3:13 PM, 02/08/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định tuyển dụng 10 công chức làm việc tại Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 1/8/2011.

* Cụ thể, tuyển dụng ông Võ Văn Chiến, Kỹ sư Điều khiển tự động, làm việc tại Phòng Xây dựng, Cục Quản trị.

* 2 công chức làm việc tại Phòng Tổng hợp, Cục Quản trị gồm:

- Bà Thái Thị Hồng Minh, Thạc sỹ Kinh tế.

- Ông Kiều Thanh Bình, Cử nhân Kinh tế.

* 2 công chức làm việc tại Phòng Lễ tân, Cục Quản trị gồm:

- Bà Nguyễn Thùy Linh, Cử nhân Hán ngữ.

- Ông Nguyễn Phú Đức, Cử nhân Quản trị kinh doanh.

* 5 công chức làm việc tại Phòng Bảo vệ, Cục Quản trị gồm:

- Ông Trần Tuấn Dũng, Kỹ sư Tin học.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Kỹ sư Công nghệ thông tin.

- Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Kỹ sư Điện tử - Viễn thông.

- Ông Lê Hữu Tâm, Cao đẳng Tin học.

- Ông Nguyễn Đình Hoàn, Cao đẳng Công nghệ thông tin.

Anh Khôi