Trước 28/7/2007, hoàn thành việc chuyển giao trang bị, thiết bị thuộc Ban Điều hành Đề án 112 về Website Chính phủ và Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ

9:01 AM, 19/07/2007

(Website Chính phủ) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại công văn thông báo ý kiến Thủ tướng số 3710/VPCP-WebCP, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn, thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp nhận trang bị, thiết bị thuộc Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ về Văn phòng Chính phủ để chuyển giao ngay cho Website Chính phủ và Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ trực tiếp quản lý, sử dụng, khẩn trương triển khai hoạt động Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Quang cảnh một bộ phận của Website Chính phủ đang tác nghiệp

Theo quyết định này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức tiếp nhận thực trạng trang bị, thiết bị thuộc Ban Điều hành Đề án 112 về Văn phòng Chính phủ phải hoàn thành trước ngày 28/7/2007.

Tổng Biên tập Website Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm quản lý, sử dụng ngay trang bị, thiết bị nhận từ Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 3710/VPCP-WebCP (ngày 4/7/2007).

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ: Sau khi Tổ công tác hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định việc phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan để xác định giá trị còn lại của trang bị, thiết bị tại thời điểm chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Thùy Dương
(Nguồn: Quyết định số 811/QĐ-VPCP ngày 18/7/2007)