Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

6:23 PM, 11/11/2019

(Chinhphu.vn) - Chiều 11/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc

4 giai đoạn triển khai

.

Đây là buổi làm việc đầu tiên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chủ trì liên quan đến triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Buổi làm việc có sự tham dự của các chuyên gia của Sáng kiến Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của VPCP, đại diện Tập đoàn VNPT...

.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025..., thời gian qua, Cục Kiểm soát TTHC đã chủ trì, phối hợp với Sáng kiến Việt Nam, Tập đoàn VNPT và các đơn vị liên quan chủ động triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để kết nối với các hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

.

Cục Kiểm soát TTHC đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo 4 giai đoạn cụ thể. Theo đó, giai đoạn 1 triển khai xây dựng thử nghiệm 2 chế độ báo cáo của VPCP phục vụ công tác cải cách TTHC và thống kê các quy định liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh.

.

Giai đoạn 2 thực hiện khảo sát tại 6 Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải) và một số địa phương, trao đổi, lựa chọn một số chế độ báo cáo thử nghiệm, thiết kế một số mẫu biểu cập nhật dữ liệu cho các bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành, cập nhật công cụ kết nối, liên thông.

.

Sang giai đoạn 3 phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ khai trương, đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

.

Giai đoạn 4 là chuẩn bị hạ tầng, phòng máy chủ, phòng điều hành; sẽ phối hợp với Nhật Bản lắp đặt các thiết bị cho Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện hệ thống phân tích dữ liệu lớn và dự báo (Big Data, BI, AI) phục vụ chỉ đạo điều hành.

.

Các năm tiếp theo sẽ hoàn thiện Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương, hiển thị các thông tin của Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống e-Cabinet, hệ thống theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hệ thống theo dõi, lắng nghe mạng xã hội và mở một số dữ liệu công khai cho người dân, doanh nghiệp.

.

Về quy trình nghiệp vụ cụ thể, Cục Kiểm soát TTHC đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng, chuẩn hóa các quy trình tổng thể của hệ thống với 2 báo cáo đã được lựa chọn, bao gồm các nghiệp vụ chính sau: Quy trình báo cáo theo 4 cấp hành chính từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đến bộ, ngành và cuối cùng là báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Quy trình liên thông các chế độ báo cáo; Quy trình chia sẻ dữ liệu báo cáo…

.

Nêu khó khăn đang gặp phải, ông Ngô Hải Phan cho biết, hiện nay, việc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ của các Bộ, ngành chậm tiến độ, 4/6 Bộ trong danh sách thử nghiệm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ chưa ban hành được Thông tư. Việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chậm…

 
 
Chuẩn hóa chế độ báo cáo

.

Để bảo đảm tiến độ đến ngày 30/3/2020 hoàn thành kết nối các hệ thống thông tin báo cáo để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Cục Kiểm soát TTHC kiến nghị triển khai thí điểm, tổ chức tập huấn đầu mối các Bộ, ngành, địa phương thực hiện cập nhật dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát TTHC, báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dịch vụ hành chính công, thống kê các quy định liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ quý IV/2019.

.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn VNPT đã giới thiệu về kết quả triển khai, demo Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sau khi đã khảo sát tại 6 Bộ và một số địa phương. Đồng thời kiến nghị các Bộ, ngành và 63 địa phương cùng vào cuộc để triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Nêu ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đều đồng tình với việc đơn giản hóa chế độ báo cáo là việc cần thiết, nhằm cải cách TTHC. Để triển khai hệ thống hiệu quả, đi vào thực chất quan trọng nhất là đơn giản hóa, chuẩn hóa chế độ báo cáo, từ dữ liệu đầu vào phải chính xác... Điều này phụ thuộc một số yếu tố bởi hệ thống chỉ là công cụ, việc triển khai cần sự vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương cập nhật dữ liệu, chuẩn hóa chế độ báo cáo, ban hành chế độ báo cáo của đơn vị mình.

.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh trong nhiệm vụ Chính phủ giao, Thủ tướng Chính phủ đã giao VPCP triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Với thời gian triển khai ngắn vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao các chuyên gia, các đơn vị cùng Tập đoàn VNPT đã tích cực triển khai nhiệm vụ.

.

Đồng tình với ý kiến các đại biểu, về kỹ thuật, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các chuyên gia nghiên cứu, học tập giao diện Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia của các nước để thuận tiện cho người khai thác. Đặc biệt là cần chuẩn hóa dữ liệu, các loại hình báo cáo, chuẩn hóa báo cáo từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh... với yêu cầu của việc chuẩn hóa phải phân tích được dữ liệu. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị Sáng kiến Việt Nam, Tập đoàn VNPT tham vấn các chuyên gia nước ngoài trong xây dựng phần mềm của hệ thống, đặc biệt chú ý bảo mật an ninh, an toàn hệ thống.

.

Với tiến độ khai trương dự kiến vào tháng 3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh thời gian không còn dài, vì vậy đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tốt ở 6 địa phương đã chọn để lan tỏa đến các địa phương khác theo tinh thần "làm một địa phương sẽ lan tỏa các địa phương khác".

.

Gia Huy

Ảnh: Quang Thương