Tổ công tác của Thủ tướng: Đóng góp vào thành tựu chung của nhiệm kỳ Chính phủ thành công

11:10 AM, 15/03/2021

(Chinhphu.vn) - Hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng là một dấu ấn tích cực trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống hành chính Nhà nước; góp phần thúc đẩy các bộ, cơ quan, địa phương chuyển động mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh (11/2019). Ảnh: VGP

Thực nhiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chuyển biến rõ rệt

.

Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 1/8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành cần thẳng thắn nhìn nhận những bất cập, tồn tại, hạn chế trong ngành, lĩnh vực mình quản lý. Bên cạnh đó phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

.

Từ đòi hỏi thực tiễn và trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ, ngày 19/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1642/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với chức năng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng là Tổ trưởng với nhiệm vụ chính là đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng giao cho các bộ, ngành địa phương.

.

Đây là sáng kiến của người đứng đầu Chính phủ và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thủ tướng, Tổ công tác đứng trước kỳ vọng lớn của xã hội về yêu cầu đột phá trong chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, mọi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao đều phải được thực hiện đến nơi đến chốn và bảo đảm chất lượng.

.

Sau gần 5 năm hoạt động, Tổ công tác đã thực hiện 104 cuộc kiểm tra đối với 22 bộ, cơ quan ngang bộ; 2 cơ quan thuộc Chính phủ; 44 địa phương; 12 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Ngoài ra, Tổ công tác đã có 16 buổi làm việc với các cơ quan, hiệp hội, gồm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội các nhà máy đúc Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan), các hiệp hội DN trong nước... để lắng nghe, nắm bắt những khó khăn về cơ chế, chính sách và những rào cản hành chính mà DN cần tháo gỡ. 

Nhân dịp Tổ công tác của Thủ tướng chuẩn bị tổng kết 5 năm hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến đánh giá về hoạt động 5 năm của Tổ công tác trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ.
 
.
 
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, cùng sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Liên tiếp 4 năm 2016-2019, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đứng trong tốp 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Trong bối cảnh kiểm soát được đại dịch COVID-19 ở nước ta, GDP năm 2020 tiếp tục tăng trưởng 2,91%, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020.

.

Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ chính là đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương.

.

“Tôi đánh giá cao hoạt động của Tổ công tác trong 5 năm qua. Qua các cuộc kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác đã tham mưu có hiệu quả cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

.

Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương đã có chuyển biến rõ rệt hơn, đồng thời góp phần tích cực xây dựng một “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.

.

Mô hình hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giao được ra đời trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng chưa được thực hiện nghiêm túc, còn chậm trễ. Tổ Công tác đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động nắm bắt tình hình, thực tiễn cuộc sống, các vấn đề nóng, xã hội quan tâm, phát huy tinh thần hành động quyết liệt, không ngại va chạm.

.

Hoạt động của Tổ công tác đã góp phần để các bộ, cơ quan, địa phương chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người dân và doanh nghiệp.

.

“Hoạt động của Tổ công tác là một dấu ấn tích cực trong nhiệm kỳ Chính phủ, đã tạo lan toả mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước", Thủ tướng Chính phủ cho biết.

.

Tổ công tác đã hỗ trợ rất lớn cho các bộ, cơ quan, địa phương trong việc tìm kiếm các giải pháp để triển khai nhiệm vụ hiệu quả. Ảnh: VGP

Góp phần thúc đẩy quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao

.

Cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ tại tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 23/2/2021, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ của Chính phủ khóa XIV đó là: “Chính phủ rất năng động, sáng tạo, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của mình”.

.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ những dấu ấn khác như Chính phủ đã giải quyết hài hoà các lĩnh vực, không nặng bên này, nhẹ bên kia với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước”. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ đây là nhiệm kỳ Chính phủ rất thành công trong bối cảnh, điều kiện có nhiều khó khăn nhưng Chính phủ vẫn vững vàng chèo lái nền kinh tế đất nước, đạt được thành tựu rất có ý nghĩa.

.

 
Qua các cuộc kiểm tra chuyên đề đã kịp thời phát hiện nhiều bất cập, chồng chéo về cơ chế, chính sách; cắt giảm những rào cản liên quan đến thể chế, chính sách, dễ tạo kẽ hở  để cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu, tiêu cực; những khoảng trống pháp lý cần khẩn trương ban hành để  đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước. Giảm “rừng thủ tục” gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, có 87 Luật, Nghị định, Thông tư về kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh được rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay thế để cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh và 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; 1.501 mặt hàng KTCN có chồng chéo đã được các bộ ngành có phương án xử lý.

Tại phiên họp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ.
 
.

Theo đó, quán triệt phương châm ngay từ đầu nhiệm kỳ là “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, kế thừa kinh nghiệm quản lý, điều hành từ các nhiệm kỳ trước, hằng năm, Chính phủ đều đề ra phương châm hành động, quan điểm điều hành và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

.

Nổi bật là hoạch định chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử...

.

Cải cách hành chính, cải cách thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết... là những điểm nhấn của các bộ, ngành, địa phương trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV. Trong đó, có vai trò thúc đẩy của Tổ công tác của Thủ tướng, góp phần tích cực xây dựng một “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.

.

Không để nhiệm vụ nào bị bỏ sót

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết kể từ khi được thành lập, Tổ công tác đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ chương trình, kế hoạch công tác, các trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng, triển khai các hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

.

"Mục tiêu là không để nhiệm vụ nào bị bỏ sót, không được thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất", Tổ trưởng Tổ công tác cho biết.

.

Cũng theo Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ luôn quán triệt và yêu cầu các Thành viên Chính phủ, các cấp, các ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, không đùn đẩy trách nhiệm, khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp 3, phải quyết liệt hành động, đổi mới, cải cách mạnh mẽ.

.

Tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ luôn được Tổ công tác truyền tải đến các bộ, ngành, cơ quan, địa phương thông qua các cuộc kiểm tra, làm việc. Với mục tiêu và thông điệp cụ thể tại các cuộc kiểm tra, Tổ công tác đã tích cực thúc đẩy và tạo chuyển biến thực chất, tạo dấu ấn quan trọng về kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ giao, đáp ứng kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

.

Mỗi năm hoạt động, Tổ công tác có những thông điệp, mục tiêu cụ thể và đều đánh dấu bước chuyển biến về chất, tạo những dấu ấn quan trọng, đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân.

.

Các cuộc làm việc, kiểm tra có tác động lan tỏa, tạo áp lực, thúc đẩy các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng nghiêm túc, hiệu quả hơn, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương.

.

"Chúng tôi cùng các đơn vị được kiểm tra rà soát cụ thể từng nhiệm vụ, từng vấn đề, nhất là những công việc chậm trễ, làm rõ vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, từ đó bàn bạc thống nhất hướng giải quyết và có cam kết cụ thể tiến độ triển khai, hoàn thành. Khi có khác biệt về quan điểm, chúng tôi và các đơn vị được kiểm tra đều trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, cầu thị để tìm ra hướng xử lý trên tinh thần nêu cao trách nhiệm, đổi mới tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, vì cái chung, theo đúng tinh thần chỉ đạo và yêu cầu nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết.

.

Sau các cuộc kiểm tra của Tổ công tác, việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh, khẩn trương, kịp thời, hiệu quả nghiêm túc hơn. Đến nay, học tập sáng kiến của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương đều đã thành lập Tổ công tác để giúp người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi bộ, ngành, địa phương phụ trách, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó lan toả tinh thần quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu Chính phủ trong toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước.

.

Trong cuộc trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn: "Tổ Công tác cần duy trì hoạt động tích cực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp".

.

Từ những chỉ đạo và mong muốn của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, Tổ công tác sẽ bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng, các chương trình, kế hoạch công tác, trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành để quyết liệt hơn nữa trong kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trọng tâm là những nhiệm vụ liên quan đến về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, tháo gỡ khăn về cơ chế, chính sách đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa, thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2021.

Gia Huy

* Bài 2: Tổ công tác của Thủ tướng: Góp phần tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức làm việc