Tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

5:37 PM, 12/08/2019

(Chinhphu.vn) - Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là sự kiện khoa học, văn hoá quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bảo vật quốc gia, báu vật của mỗi người dân Việt Nam.

 

Họp báo thông tin về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ảnh: Hoàng Anh

Hội thảo do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 22/8 tới đây.

.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019); Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019).

.

Theo đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng ban tổ chức Hội thảo, Hội thảo bao gồm 60 chuyên đề do các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền trên cả nước nghiên cứu, chắt lọc.

.

Hội thảo góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúc rút thành lý luận để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng nói chung, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương phù hợp với điều kiện hiện nay, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của các cán bộ, đảng viên.

.

Thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương hướng về Bác, noi gương Bác. Tôn vinh và làm lan toả trong xã hội những gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động “noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

.

Về phương diện lý luận, Hội thảo tập trung làm rõ hơn nội hàm về đạo đức “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc và trong cuộc đời, sự nghiệp của Người; làm sâu sắc hơn đạo đức “nêu gương” trong sáng, giản dị, có sức cảm hoá, thu hút cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo…

.

Về phương diện thực tiễn, Hội thảo tập trung làm rõ giá trị thực tiễn, kết quả và thành tựu, những vấn đề mới đặt ra để thực hiện tốt việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện các quy định nêu gương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương.

.

Từ đó, đề xuất nội dung, giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định về nêu gương bảo đảm sát yêu cầu thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Sự thật xuất bản cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nội dung cuốn sách tập hợp các chuyên đề, tham luận, một số bài viết và hình ảnh về Hội thảo. Sách dùng để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

.

Hoàng Anh