Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Công đoàn VPCP

2:01 PM, 11/12/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 11/12, Ban Chấp hành Công đoàn VPCP tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020; xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng công đoàn năm 2019.

Cuộc họp do đồng chí Trần Anh Tiến, Chủ tịch Công đoàn VPCP chủ trì, cùng ủy viên Ban Chấp hành từ các Ban, Vụ, Cục, đơn vị VPCP.

 

 Đồng chí Trần Anh Tiến, Chủ tịch Công đoàn chủ trì cuộc họp - Ảnh: Thiện Tâm

Dự thảo Báo cáo Công đoàn Văn phòng Chính phủ nêu rõ, năm 2019, Công đoàn VPCP đã thực hiện tốt nhiều hoạt động đề ra theo kế hoạch năm 2019, qua đó tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò, chức năng của Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCCVCNLĐ; đồng thời cũng động viên CBCCVCNLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Năm 2019, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCNLĐ vào các ngày lễ, tết được triển khai kịp thời, chu đáo, chất lượng trong toàn cơ quan, nhận được sự đánh giá, ghi nhận cao của Đảng ủy, Lãnh đạo và toàn thể CBCCVCNLĐ VPCP.

.

Bên cạnh đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, về nguồn… được duy trì tốt. Đặc biệt là một số công đoàn cơ sở, bộ phận đã chủ động thực hiện, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, qua đó tiếp tục giáo dục CBCCVCNLĐ, nhất là các công chức, viên chức trẻ về truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” của dân tộc.

.

Hoạt động công đoàn tiếp tục duy trì và phát triển, ngày càng nề nếp và theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng phát huy được vai trò trong tổ chức và xây dựng công đoàn vững mạnh. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn phát huy trách nhiệm trong việc thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng theo quy chế làm việc.

.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo VPCP, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn của lãnh đạo, cấp ủy các Vụ, Cục, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp công lập…

.

Phát huy hiệu quả, đổi mới, sáng tạo

.

Theo đồng chí Trần Anh Tiến, trên cơ sở bám sát nội dung, chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, của VPCP, sự chỉ đạo của lãnh đạo VPCP, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn VPCP sẽ tập trung thực hiện các nội dung hoạt động công đoàn 2020 với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả” của nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó làm tốt chức năng là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC, đoàn viên công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần một cách thiết thực; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

.

Song song với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để CBCCVCNLĐ đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội 34 Công đoàn VPCP; phối hợp tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đảng bộ VPCP lần thứ 26; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn VPCP lần thứ 35 và tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

.

Công đoàn VPCP sẽ tiếp tục vận động CBCCVNLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phát động, gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; tiếp tục quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tập trung triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tại cuộc họp cán bộ chủ chốt VPCP ngày 18/9/2019.

.

Đồng thời tổ chức tốt Đại hội, Hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn VPCP lần thứ 35 (nhiệm kỳ 2020-2025);  tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống VPCP; tăng cường hơn nữa các hoạt động mang tính đổi mới, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn trong việc tăng cường sự gắn kết, ổn định nội bộ, tạo không khí làm việc tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

.

Đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa,xã hội, từ thiện thiết thực,ý nghĩa; đẩy mạnh các hoạt động tương thân, tương ái, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn trong nội bộ cơ quan, đơn vị…

.

Tại cuộc họp, các ủy viên Ban Chấp hành đều nhất trí với nội dung báo cáo đưa ra, đồng thời đánh giá báo cáo nêu rất chi tiết, đầy đủ các hoạt động công đoàn đã đạt được với nhiều nội dung thiết thực, sôi động, nhất là sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo VPCP.

.

Tuy nhiên, báo cáo cần nhấn mạnh nhiều hơn về cải cách hành chính vì đây là hoạt động nổi bật, đạt hiệu quả tích cực của VPCP trong thời gian qua. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào đền ơn đáp nghĩa với các Ban, đơn vị. Tăng cường phối hợp với Công đoàn để đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn được sâu rộng hơn.

.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Tiến, Chủ tịch Công đoàn VPCP, cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo và các ý kiến đóng góp của các ủy viên Ban Chấp hành; đánh giá cao sự tham gia sôi nổi, nắm bắt thông tin nội dung sát với các vấn đề hoạt động cần thảo luận.

.

Năm 2019, Công đoàn VPCP đã duy trì, đảm bảo và các hoạt động năm trước tiếp tục được nâng cao. Đặc biệt là vấn đề chăm lo đời sống cho CBCCVCNLĐ để CBCCVCNLĐ yên tâm công tác như vấn đề phúc lợi về sức khỏe, viễn thông, hoạt động thể thao...

.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số nội dung hoạt động Công đoàn VPCP cần phải đổi mới, đi vào chiều sâu để thu hút CBCCVCNLĐ tham gia nhiều hơn.

.

Bàn về nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn VPCP lần thứ 35 sắp tới, đồng chí Trần Anh Tiến nhấn mạnh, việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp là trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban thường vụ. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành, Ban thường vụ công đoàn các cấp cần xây dựng kế hoạch; báo cáo cấp ủy Đảng và báo cáo với công đoàn cấp trên về chuẩn bị nội dung, dự kiến nhân sự, trọng tâm là xây dựng chương trình hành động của cấp mình cho thiết thực, sát với cơ sở. Các công đoàn trực thuộc gửi báo cáo kết quả đại hội, hội nghị, danh sách trích ngang đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn VPCP, tổng hợp ý kiến đóng góp của công đoàn cấp mình về Văn phòng Công đoàn trước ngày 1/9/2020.

.

Đối với hoạt động Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020 sắp đến, đồng chí Trần Anh Tiến đề nghị Công đoàn VPCP cũng như các Công đoàn trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác thăm hỏi, động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí… và tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị, các đoàn viên đón Tết được đầy đủ, ấm cúng.

.

Trong khuôn khổ cuộc họp, Ban Chấp hành Công đoàn VPCP đã thông qua biểu quyết để xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng công đoàn năm 2019.

.

Thiện Tâm