Tiếp nhận vào công chức

4:02 PM, 04/08/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận vào công chức đối với một số cán bộ.

Cụ thể, tiếp nhận ông Nguyễn Quốc Cường, Giảng viên Khoa Khoa học biển và hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, vào công chức, công tác tại Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, VPCP, kể từ ngày 01/08/2021.

Tiếp nhận ông Vũ Ngọc Minh, Kế toán, Nhà khách La Thành, hiện đang biệt phái công tác tại Phòng Tài vụ, Cục Quản trị, vào công chức, công tác tại Phòng Tài vụ, Cục Quản trị, VPCP, kể từ ngày 01/08/2021.

Tiếp nhận ông Tống Đức Duy, Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ I, vào công chức, công tác tại Vụ I, VPCP, kể từ ngày 01/08/2021.

HG