Tiếp nhận và điều động cán bộ

4:12 PM, 30/06/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) có quyết định tiếp nhận ông Trần Huy Hoàng, chuyên viên chính Vụ Đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Công nghiệp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Công nghiệp, VPCP, kể từ ngày 1/7/2020.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có quyết định điều động bà Phan Xuân Hồng, chuyên viên Phòng Đánh máy-In chụp-Đọc soát, Vụ Hành chính, đến công tác tại Phòng Văn thư, Vụ Hành chính và cử làm văn thư Vụ Khoa giáo-Văn xã, kể từ ngày 1/7/2020.