Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

4:44 PM, 18/11/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm 2 cán bộ Vụ Hành chính và Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, đến công tác tại Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ và giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính kể từ ngày 17/11/2011.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Văn Huynh, Tổ trưởng Tổ bếp kinh doanh, Trung tâm Hội nghị quốc gia, giữ chức Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nghiệp vụ, Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Hoàng Diên