Tiếp nhận trở lại công chức

11:18 AM, 16/07/2020

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc tiếp nhận ông Văn Đình Thái, Lái xe thuộc Đoàn xe, Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ, biệt phái công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội, trở lại công tác tại Đoàn xe, Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 10/7/2020.