Tiếp nhận trở lại công chức

10:00 AM, 01/07/2013

Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đã có quyết định tiếp nhận trở lại công tác đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, chuyên viên Vụ Tổng hợp, được đi Nhật Bản theo chế độ phu nhân, nay trở lại công tác tại Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ từ ngày 01/7/2013.