Tiếp nhận thiết bị thử nghiệm Công báo điện tử

9:30 AM, 28/12/2007

(Website Chính phủ) - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo đồng thời giúp việc tra cứu các văn bản pháp luật được dễ dàng và thuận tiện hơn, Chính phủ đã yêu cầu thử nghiệm xây dựng Công báo điện tử.

Vừa qua, Văn phòng Dự án USAID-Star Việt Nam đã tài trợ không hoàn lại một số thiết bị phần cứng cùng các thiết bị kết nối hệ thống gồm hai máy chủ IBM và bốn máy trạm Tiger cho Phòng Công báo thuộc Văn phòng Chính phủ để thử nghiệm xây dựng Công báo điện tử.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã giao Phòng Công báo chủ trì phối hợp với Cục Quản trị - Tài vụ và Trung tâm Tin học tiếp nhận, kiểm tra và lắp đặt thử nghiệm các thiết bị nêu trên.

Diệu Hương
(Nguồn: Quyết định số 1479/QĐ-VPCP )