Tiếp nhận công chức

1:59 PM, 18/02/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Hữu Hải, nguyên Nghiên cứu viên, Phòng Các hệ thống phần mềm tích hợp, Viện Công nghệ thông tin, vào công chức, làm việc tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 01/02/2021.