Tiếp nhận công chức

1:56 PM, 12/08/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Hưng, Chuyên viên Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Tổng hợp, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Tổng hợp, VPCP, kể từ ngày 06/8/2020.