Tiếp nhận công chức về Vụ Kinh tế tổng hợp

5:12 PM, 28/06/2013

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đã có quyết định tiếp nhận bà Nguyễn Thị Hương Giang, Chuyên viên Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ, về công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ từ ngày 01/7/2013.