Tiếp nhận công chức Vụ Pháp luật

4:38 PM, 20/03/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định tiếp nhận ông Đỗ Xuân Minh, Phó trưởng phòng Cấp phép và Thị trường thuộc Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, về công tác tại Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 1/4/2012.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Đỗ Xuân Minh do Vụ trưởng Vụ Pháp luật phân công.

Đức Mạnh