Tiếp nhận công chức Vụ Kinh tế ngành

2:11 PM, 19/03/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Khắc Đức, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, về công tác tại Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 1/4/2012.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Khắc Đức do Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành phân công.

Đức Mạnh