Tiếp nhận cán bộ

9:14 PM, 03/08/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Đậu Hải Nam, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; bà Mai Thị Hương Giang, Chuyên viên Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thu Trang, Phó Trưởng phòng, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, về công tác chính thức tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, kể từ ngày 01/08/2021.