Tiếp nhận cán bộ

4:14 PM, 23/06/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận bà Đoàn Phương Diễm, Chuyên viên Phòng Tài chính-Kế toán, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh, hiện đang biệt phái công tác tại Phòng Tài Vụ, Cục Quản trị, VPCP, về công tác chính thức tại Phòng Tài vụ, Cục Quản trị, VPCP, kể từ ngày 11/06/2020.