Tiếp nhận biệt phái

10:16 AM, 25/01/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Tống Đức Duy, Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp, về công tác tại Vụ I, VPCP, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 20/01/2021.