Tiếp nhận biệt phái

2:15 PM, 10/09/2020

(Chinhphu.vn)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Đoàn Trọng Nghĩa, Chuyên viên Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, về công tác tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 15/9/2020.