Tiếp nhận biệt phái

3:05 PM, 28/07/2020

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Triệu Văn Khôi, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp; Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Bộ NN&PTNT về công tác tại Vụ Nông nghiệp, VPCP trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 1/8/2020.