Tiếp nhận biệt phái, điều động, phân công cán bộ

3:23 PM, 29/01/2021

(Chinhphu.vn) - VPCP vừa có một số quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã có quyết định tiếp nhận bà Nguyễn Thủy Thu, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ Pháp luật, VPCP, về công tác chính thức tại Vụ Pháp luật, VPCP, kể từ ngày 18/01/2021.

.

Tiếp nhận biệt phái ông Nguyễn Ngọc Đức, Chuyên viên Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, về công tác tại Vụ Công nghiệp, VPCP, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 25/01/2021.

.

Tiếp nhận biệt phái ông Phạm Đức Dương, Thống kê viên Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về công tác tại Vụ Thư ký - Biên tập, trong thời gian 04 tháng, kể từ ngày 01/02/2021.

.

Tiếp nhận bà Tống Thị Hồng Minh, Hàm Vụ phó Vụ Quan hệ quốc tế, đã được cử đi công tác nhiệm kỳ làm Tham tán kinh tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, trở lại công tác tại Vụ Quan hệ quốc tế, VPCP, kể từ ngày 05/01/2021.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng có quyết định điều động và phân công 14 công chức thuộc Phòng Văn thư, Vụ Hành chính đảm nhận nhiệm vụ văn thư tại các Vụ, Cục thuộc VPCP.

.

Hoàng Giang