Thuyên chuyển công chức

3:41 PM, 19/11/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định thuyên chuyển ông Trần Đoàn Kim, Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ đến công tác tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để đảm nhận chức vụ Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Chủ tịch, kể từ ngày 01/12/2021.