Thuyên chuyển công chức

4:53 PM, 17/09/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định thuyên chuyển ông Nguyễn Lê Bình, Chuyên viên chính Vụ Khoa giáo - Văn xã, VPCP đến công tác tại Bộ LĐTB&XH, kể từ ngày 18/9/2020.