Thuyên chuyển công chức

5:16 PM, 24/02/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định về việc thuyên chuyển ông Trần Đình Hùng - Đội phó thuộc Đoàn xe, ông Hoàng Long Giang - Lái xe thuộc Đoàn xe, ông Bùi Công Trình - Lái xe thuộc Đoàn xe, Cục Quản Trị, đến công tác tại Thành uỷ Hà Nội.