Thuyên chuyển công chức

10:54 AM, 02/11/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định thuyên chuyển ông Vũ Duy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, VPCP, đến công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia, kể từ ngày 21/10/2020.