Thông tin báo chí về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

4:32 PM, 17/11/2014

(Chinhphu.vn) - Xin giới thiệu toàn văn Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 17/11/2014.