Thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống VPCP

5:04 PM, 24/02/2020

(Chinhphu.vn) – Trong năm 2020, VPCP tiếp tục tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các nội dung, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945-28/8/2020).

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp. Ảnh: Hoàng Giang

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng VPCP cho biết, việc thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, động viên công chức, viên chức, người lao động VPCP luôn cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Cụ thể hóa bằng hành động trong công tác tham mưu tổng hợp

.

Năm 2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã phát động thi đua của VPCP với chủ đề “Kỷ cương-Chất lượng-Kịp thời-Chuyên nghiệp-Hiện đại”.

.

Theo đó, VPCP đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “ Cả nước chung ta vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và cụ thể hóa bằng hành động trong công tác tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ doanh nghiệp…

.

VPCP đã tham mưu, trình Thủ tướng ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; tham mưu ban hành Quyết định của Thủ tướng về việc bổ sung vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019…

.

VPCP cũng xử lý, tham mưu những nội dung, kiến nghị liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp; thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phục vụ doanh nghiệp hội nhập và phát triển; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030…

.

VPCP cũng tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo, giảm nghèo như: Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 04 địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường Formosa; hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020; hỗ trợ nhà cho hộ nghèo từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF); tích hợp chính sách về giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 (hỗ trợ học bổng, học phí, tín dụng, xuất khẩu lao động)…

.

Bên cạnh đó, VPCP tiếp tục quán triệt thực hiện việc xây dựng môi trường làm việc có văn hoá, hiệu quả, xây dựng hình ảnh, tác phong, cốt cách của công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo. VPCP đã triển khai Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) và đạt được những hiệu quả nhất định.

.

Ngoài ra, VPCP tổ chức chu đáo đoàn đi dâng hương Mẹ Việt Nam anh hùng đã mất tại Sóc Sơn (Hà Nội), Thái Nguyên; tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị, Hà Giang; “về nguồn” tại Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh; quyên góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”…

.

Cũng trong năm 2019, đội thi của VPCP tham gia Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khối Thi đua các Bộ, ngành tổ chức và xuất sắc giành Giải Nhất cuộc thi.

.

Tạo động lực thúc đẩy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

.

Trong năm 2020, VPCP tiếp tục hưởng ứng tích cực và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các nội dung, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

.

Căn cứ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” của Thủ tướng Chính phủ, triển khai hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở tại VPCP. Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước VPCP tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945-28/8/2020).

.

Đồng thời tích cực, tham gia đầy đủ các hoạt động và nhiệm vụ do Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức, phát động. Đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

.

Trong thời gian tới, VPCP sẽ tiếp tục ghi nhận, biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu, tích cực, đạt thành tích xuất sắc, khen thưởng người lao động trực tiếp thông qua Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoàng Giang