Thay đổi thành viên Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành

4:15 PM, 14/08/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 14/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định cử Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng thay ông Nguyễn Quốc Huy tham gia 6 Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành.

Cụ thể, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng sẽ tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo sau:

Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng Thương mại.

Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010.

Ban Chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm.

Hội đồng Tư vấn Quốc gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia 2010.

Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2007-2011.

Minh Diễm

(Nguồn: Quyết định 1107/QĐ-TTg)