Thành lập Tổ giúp việc lãnh đạo VPCP tham gia xây dựng các đề án chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XI

3:30 PM, 22/08/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (VPCP) tham gia xây dựng các đề án chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XI tại VPCP.

Tổ giúp việc gồm có: ông Bùi Quốc Bảo, hàm Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Tổ trưởng; ông Trần Văn Định, hàm Vụ phó Vụ Kinh tế tổng hợp; ông Nguyễn Đình Minh, Vụ trưởng thuộc Vụ Khoa giáo - Văn xã; ông Bùi Huy Hùng, hàm Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế; bà Đặng Thị Anh Thư, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã; ông Phạm Quốc Doanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành; ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phân công.

Minh Diễm

(Nguồn: Quyết định số 1068/QĐ-VPCP)