Thành lập Tổ Biên tập dự thảo Thông tư liên tịch về thi đua, khen thưởng trong kiểm soát TTHC

4:02 PM, 19/04/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ Biên tập dự thảo Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Tổ Biên tập gồm 13 thành viên là đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Tổ trưởng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Tổ Biên tập và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả hoạt động của Tổ Biên tập.

Tổ Biên tập dự thảo Thông tư liên tịch có nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo Kế hoạch hoạt động của Tổ biên tập, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đức Mạnh