Thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chính phủ

3:00 PM, 09/01/2008

(Website Chính phủ) - Ngày 8/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) Văn phòng Chính phủ với nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan.

Cụ thể, Hội đồng TĐKH sẽ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra phong trào thi đua của cơ quan; tổ chức xét duyệt, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập được nhiều thành tích trong công tác.

Hội đồng TĐKT do Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Văn Trọng Lý làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên của Hội đồng là cán bộ lãnh đạo các đơn vị, Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ.

Hải Minh

(Nguồn: Quyết định số 06/QĐ-TTg)