Thành lập Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng một số sự kiện quan trọng

10:49 AM, 11/08/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) – Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Chính phủ vừa thành lập Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng phát động phong trào thi đua và khai mạc Hội khỏe truyền thống lần thứ VIII chào mừng 63 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ 28/8.

Giúp việc Ban Tổ chức là 8 tiểu ban, gồm: Tiểu ban Nội dung; Tuyên truyền, cổ động; Tài chính và Hậu cần; Lễ tân, khánh tiết và tăng cường công tác an ninh; Quần vợt; Cầu lông; Bóng bàn; Bóng đá mini.

Ban tổ chức có nhiệm vụ định hướng xây dựng chương trình tổng thể và kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các tiểu ban thực hiện các phần việc được giao, theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, cũng như chất lượng của Lễ hưởng ứng phát động phong trào thi đua và tổ chức Hội khỏe truyền thống lần thứ VIII.

Ban Tổ chức gồm 10 thành viên, do đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch Công đoàn làm Trưởng Ban. 5 Phó trưởng Ban gồm các đồng chí: Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Công đoàn; Vũ Văn Hoàn, Trưởng Ban Văn hóa - Thể thao Công đoàn; Cao Huy, Chánh Văn phòng Đảng ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ; Nguyễn Trọng Dũng, Vụ phó Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

Đức Nguyễn

(Nguồn: Quyết định 92/QĐ-CĐ)