Thành lập BQL Dự án triển khai Chương trình hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam - Lào

5:40 PM, 05/08/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án triển khai Chương trình hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào (trước đây là Văn phòng Phủ Thủ tướng và Ban Thư ký nội các Chính phủ nước CHDCND Lào) giai đoạn 2011-2013.

Theo Quyết định này, ông Bùi Huy Hùng, Vụ trưởng phụ trách hợp tác quốc tế và quản lý dự án của Văn phòng Chính phủ làm Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án.

Ông Phùng Văn Ổn, Giám đốc Trung tâm Tin học làm Phó Giám đốc BQL dự án.

12 thành viên khác của BQL gồm:

- Ông Nguyễn Bá Duyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tài vụ, kế toán trưởng BQL dự án;

- Ông Trần Anh Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

- Ông Cấn Đình Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thành viên;

- Ông Phạm Đức Thụ, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Thành viên;

- Ông Tô Văn Tuấn, Phó Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thành viên;

- Bà Nguyễn Lan Phương, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Vụ Tài vụ, Kế toán BQL dự án;

- Bà Lê Thị Thanh, Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Trưởng nhóm Điều phối viên;

- Ông Phạm Quang Thiện, Phó Trưởng ban Ban Kỹ thuật - Công nghệ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Điều phối viên;

- Ông Trần Ngọc Luân, Trưởng phòng Tích hợp và Phân tích dữ liệu, Trung tâm Tin học, Điều phối viên;

- Ông Nguyễn Văn Vượng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Điều phối viên;

- Ông Vũ Quang Minh, Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Điều phối viên;

- Ông Nguyễn Văn Huê, Chuyên viên Vụ Hành chính, Điều phối viên.

Vụ Quan hệ quốc tế là bộ phận thường trực của BQL dự án.

BQL dự án có nhiệm vụ quản lý, triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2011-2013, theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong Văn kiện Chương trình hợp tác đã được ký kết; bảo đảm tuân thủ Thỏa thuận về quy chế quản lý tài chính và quản lý các dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam dành cho Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tuấn Khang