Tạo chuyển biến trên các lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm

4:28 PM, 11/03/2013

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm yêu cầu năm 2013 phải tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực trong phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Lồng ghép với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Ban chỉ đạo các cấp và thành viên Uỷ ban Quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các trọng tâm công tác năm 2013.

Trong đó, chú trọng việc lồng ghép các nội dung, kế hoạch với các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với các phong trào toàn dân phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tại cơ sở, cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động lập kế hoạch, tổ chức phối hợp triển khai kịp thời việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá các chương trình, đề án công tác để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, có báo cáo đầy đủ, kịp thời và kiến nghị, đề xuất cụ thể.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Một trong những trọng tâm của năm 2013 là cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, trong trường học về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm. Nêu gương những việc làm tốt, phê bình, lên án những việc làm sai trái, đồng thời có chế tài cần thiết để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, cần tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, mô hình tốt, thực hiện cam kết quốc tế, tăng cường huy động các nguồn lực nhất là nguồn tài trợ quốc tế, nguồn lực xã hội, nguồn lực tại các địa phương.

Cần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, trong đó tập trung phòng chống ma tuý qua biên giới, ma tuý tổng hợp, chất ma tuý mới, quản lý tiền chất và triệt xoá tái trồng cây có chứa chất ma tuý.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình điều trị Methadone, đổi mới công tác cai nghiện theo hướng điều trị tự nguyện; tổ chức nghiên cứu, trao đổi và có kết luận, chỉ đạo cụ thể về công tác quản lý mại dâm trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBQG giao Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, phống HIV/AIDS. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tổ chức đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình để xây dựng Luật cai nghiện; nghiên cứu, đề xuất trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng chống mại dâm.

 

Huy Anh