Tăng cường hợp tác giữa VPCP hai nước Việt Nam - Lào

7:30 PM, 21/01/2013

(Chinhphu.vn) - Chiều 21/1, tại Hà Nội, đại diện Văn phòng Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án hợp tác giữa hai Văn phòng.

Ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: Phan Hoàng

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch Dự án năm 2012 và thống nhất kế hoạch triển khai Dự án năm 2013 do Văn phòng Chính phủ Việt Nam tổ chức từ ngày 20 đến 22/1/2013.

Bản ghi nhớ nêu rõ, Dự án hợp tác giữa VPCP hai nước Việt Nam – Lào là Dự án đặc thù, từ việc xác định mục tiêu, phạm vi, nội dung, quy mô đầu tư cho đến quá trình triển khai thực hiện.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo VPCP hai nước Việt Nam - Lào, cùng với nỗ lực của hai Ban quản lý Dự án, đến nay Dự án đã đạt được những kết quả nhất định, cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2012 và được phía bạn Lào đánh giá cao về tính hiệu quả, thực tiễn.

Trong các Dự án sử dụng viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, Dự án hợp tác giữa VPCP hai nước được đánh giá là một trong những Dự án hợp tác hiệu quả và có kết quả tốt nhất đến thời điểm hiện nay.

Tại buổi làm việc, đại diện VPCP hai nước cũng đã thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện Dự án năm 2013; đồng thời cam kết hoàn thành Dự án đúng tiến độ đã được đề ra.

Theo kế hoạch, trong ngày 22/1, đoàn đại biểu VPCP Lào sẽ tham quan và làm việc với một số đơn vị sự nghiệp có thu tại TP. Hà Nội.

Dự án hợp tác giữa VPCP hai nước Việt Nam – Lào là Dự án hỗ trợ, tăng cường năng lực tham mưu, tác nghiệp cho cán bộ VPCP Lào, qua đó thiết thực phục vụ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Lào trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành đất nước.

Nội dung đầu tư của Dự án gồm 03 thành phần: Tăng cường năng lực tham mưu, tác nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức của VPCP Lào; Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin điện tử tại VPCP Lào; Hỗ trợ xây dựng trang tin điện tử Chính phủ Lào.

Phan Hoàng