Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước

10:10 AM, 05/09/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo, trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ cần tập trung thực hiện các mặt công tác gồm bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin liên lạc, trong sử dụng các mạng viễn thông, sử dụng Internet, điện thoại phục vụ công việc... phải có quy định bảo mật về lĩnh vực này.

Nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà nước trong quan hệ tiếp xúc với nước ngoài, trong trao đổi, hội họp, cung cấp thông tin với nước ngoài phải theo quy định. Tiếp tục giáo dục, tuyên truyền, quán triệt các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức.

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định, thông tin bí mật không được đăng tải công khai.

Có chế độ bảo quản tài liệu mật đảm bảo không mất mát, hư hỏng. Cần có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo quản tài liệu mật. Xây dựng đầy đủ các Quy chế, quy trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

Văn phòng Chính phủ cần tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị tốt, có chuyên môn cao. Những vị trí trọng yếu, cơ mật, có nhiều thông tin bí mật nhà nước... cần phải bố trí cán bộ được đào tạo tốt, đã được thử thách rèn luyện để đảm nhận nhiệm vụ.

Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin liên lạc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị vụ, cục thuộc Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục quán triệt những quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tới từng cán bộ, công chức, viên chức với phương châm phòng ngừa là chính.

Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin liên lạc; trong cung cấp tin, tài liệu bí mật nhà nước; trong chuẩn bị các Đề án công tác và bảo quản tài liệu mật, đảm bảo đủ phương tiện cất giữ tài liệu đảm bảo an ninh, an toàn, chống mất cắp, cháy, nổ. Bổ sung các quy chế, quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài liệu mật phục vụ công tác theo dõi, lưu trữ, bảo quản bí mật nhà nước. Có quy chế bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn trên các mạng thông tin của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Đức Nguyễn

(Nguồn: Thông báo 238/TB-VPCP)