Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

10:28 AM, 02/04/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các tập thể, cá nhân thuộc VPCP và các bộ, ngành đã có đóng góp tích cực vào sự thành công của các cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ giai đoạn 2016-2021.

Theo đó, có 1 tập thể là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (VPCP) và 5 cá nhân bao gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.