Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

4:54 PM, 17/09/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính của VPCP giai đoạn 2011-2020. Theo đó, có 3 tập thể là: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cổng TTĐT Chính phủ và 16 cá nhân được tặng Bằng khen.