Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

3:42 PM, 26/06/2020

(Chinhphu.vn)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng vừa có các quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho một số cá nhân.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tặng Bằng khen cho ông Micheal Greene, Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam vì đã có thành tích trong việc hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử tại VPCP giai đoạn 2018-2020.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tặng Bằng khen cho ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam vì đã có thành tích trong việc hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử tại VPCP giai đoạn 2017-2020.